PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Novosti

Novosti

03.04.2013

Izbor članova u Europski parlament iz RH

03.04.2013

Izbori za Europski parlament iz Republike Hrvatske održat će se u nedjelju, 14. travnja 2013. godine na slijedećim biračkim mjestima:


REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE SA
SJEDIŠTEM U VARAŽDINU
KLASA: 013-01/13-01/4
URBROJ: 2186/1-01-13-1
Varaždin 18. ožujka 2013.

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine“,broj92/10i23/13), Županijsko izborno povjerenstvo Varaždinske županije, donosi

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVECBARTOLOVEČKI

Na području Općine TrnovecBartolovečki određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. u Trnovcu, u prostorijama Osnovne škole Trnovec, Bartolovečka 55
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Trnovec u ulicama: Nova ulica, Ulica Gustava Krkleca, Ulica Nikole Tesle, Ulica Vladimira Nazora, Varaždinska ulica.

2. Biračko mjesto broj 2. u Trnovcu, u prostorijama Školske športske dvorane, Bartolovečka 55
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Trnovec u ulicama: Branimirova ulica, Radnička ulica, Ulica Ivana Cankara, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Ljudevita Gaja.

3. Biračko mjesto broj 3. u Trnovcu, u prostorijama Vatrogasnog doma, Široke ledine bb
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Trnovec u ulicama: Dravska ulica, Ludbreška ulica, Ulica Ante Kovačića, Ulica Kralja Tomislava, Ulica Stanka Vraza.

4. Biračko mjesto broj 4. u Trnovcu, u prostorijama Dječjeg vrtića „Zeko“, Bartolovečka 70
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Trnovec u ulicama: Bartolovečka ulica, Cvjetna ulica, Kratka ulica, Male ledine, Široke ledine, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Braće Radić, Ulica Ruđera Boškovića, Vrtna ulica, Zbelska ulica, Zeleni put.

5. Biračko mjesto broj 5. u Bartolovcu, u prostorijama Društvenog doma, Varaždinska bb, 
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Bartolovec u ulicama: Dravska ulica, Prilaz jezeru, Ulica Kračina, Ulica Prečec, Varaždinska ulica, Vrtna ulica.

6. Biračko mjesto broj 6. u Štefancu, u prostorijama Društvenog doma, Ludbreška bb, 
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Štefanec u ulicama: Dravska ulica, Ludbreška ulica, Štefanec Marof.

7. Biračko mjesto broj 7. u Žabniku, u prostorijama Društvenog doma u Žabniku, Žabnik 36 A, 
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Žabnik.

8. Biračko mjesto broj 8. u Šemovcu, u prostorijama iznad Ambulante, Koprivnička 78, 
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Šemovecu ulicama: Koprivnička ulica, Ledine, Plitvička ulica, Srednja ulica, Ulica Braće Radić.

9. Biračko mjesto broj 9. u Zamlaki, u prostorijama Društvenog doma, Novakovečka bb, 
na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Zamlaka u ulicama: Agrarna ulica, Novakovečka ulica.

PREDSJEDNICA
Snježana Hrupek - Šabijan


GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top