PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Novosti

Novosti

19.12.2014

JAVNI POZIV za uvid u geodetski elaborat

Na temelju članka 58. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 16/07., 124/10. i 56/13.) Općina Trnovec Bartolovečki objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ulice Široke ledine u naselju Trnovec
I.Općina Trnovec Bartolovečki obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče uz nerazvrstanu ulicu Široke ledine u naselju Trnovec u katastarskoj općini Trnovec Bartolovečki o izradi geodetskog elaborata i započinjanju postupka evidentiranja navedene nerazvrstane ceste.

II. Pravna osoba (Općina Trnovec Bartolovečki ) započet će obilježavanje granica zemljišta na kojoj je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Vedrana Vudrag zaposlenika tvrtke Gromatic KR d.o.o., Vladimira Nazora 65, HR-Zlatar Bistrica.

III.Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama da prema zakonskoj obvezi pristupe radi uvida u geodetski elaborat izvedenog stanja ulice Široke ledine u naselju Trnovec i pokazivanja granica zemljišta na kojima imaju predmetna prava (međne točke).

IV.Postupak omeđavanja i uvida u geodetski elaborat izvedenog stanja provoditi će se:

dana 29. (ponedjeljak) prosinca 2014. godine u vremenu od 9:00 do 14:00 sati u službenim prostorijama Općine Trnovec Bartolovečki u Trnovcu, Bartolovečka 76.
KLASA: 363-01/14-01/178
URBROJ: 2186-09-03-14-9 
Trnovec, 19. prosinac 2014. 

Općina Trnovec Bartolovečki
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top