PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Općinska tijela > Načelnik > Odluke načelnika

Odluke načelnika
Plan prijma u službu u JUO u 2016. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 68/15)


Plan prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO u 2016. godini

("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 68/15)

GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top