PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Natječaji

Natječaji

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih

 Rok za podnošenje kandidatura je zaključno sa 23. srpnja 2024. godine

Javni poziv za prodaju nekretnina


Obavještavaju se potencijalni ponuditelji da je izvršena prodaja slijedećih nekretnina označenih kao:

- k.č.br. 553/7 k.o. Trnovec ORANICA  Poduzetnička  sa 1487 m2
- k.č.br. 1829 k.o. Šemovec POREDJE-SMETIŠTE sa 3803 m2
- suvlasnički dio ½ k.č.br. 2085 k.o. Šemovec KUĆA, DVOR I ORANICA ZAMLAKA sa 3159 m2
 
(objavljeno u Varaždinskim vijestima 25.10.2022. godine/Broj 4060
 
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top