PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Općinska tijela > Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel

                                                 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

  
DEJAN ROŠKO, mag.oec. - Pročelnik
Tel: 042/207-504
Fax: 042/683-911
E-mail: procelnik@trnovec-bartolovecki.hr 

MARTINA NOVAK, mag.oec. - Savjetnica
Tel: 042/550-153
Fax: 042/683-911

MAJA ERIĆ mag.oec. - Savjetnica za računovodstvene poslove
Tel: 042/550-153
Fax:  042/683-911

IVANA KOSEC - Administrativni referent za poslove pisarnice i javnu nabavu
Tel: 042/683-060
Fax: 042/683-911
E-mail: opcina@trnovec-bartolovecki.hr
                       
PREDRAG HRMAN - Komunalni redar
Tel: 042/683-060
Fax: 042/683-911

JOSIP HRMAN - grobar
Mob: 098/908 6775

DRAGUTIN ĐURKAS - grobar
Mob: 099/769 3263


RADNO VRIJEME

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak 
07,00 - 15,00 h

Utorak
 07,00 - 17,00 h

Petak 
07,00 - 13,00 h

Rad sa strankama
08,00 - 13,00 h
   


GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top