> Početna > Općinska tijela > Općinsko vijeće > Radna tijela

Radna tijela

Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva

Rješenje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje

Rješenje o izboru člana Povjerenstva za izbor i imenovanje

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja

Rješenje o imenovanju predsjednika Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za financije i proračun

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za obilježavanje dana Općine

Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za obilježavanje dana Općine

Rješenje o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

         Rješenje o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine               

GIS
Naše novine
Slobodna zona