> Početna > Općinska tijela > Općinsko vijeće > Radna tijela

Radna tijela

Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 36/13)

Rješenje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 36/13)

Rješenje o izboru člana Povjerenstva za izbor i imenovanje ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 4/2015.)

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 44/13)

Rješenje o imenovanju predsjednika Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 4/2015.)

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za financije i proračun ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 44/13)

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za obilježavanje dana Općine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 44/13)

Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za obilježavanje dana Općine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 4/2015.)

Rješenje o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 44/13)

Rješenje o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 59/13)

GIS
Naše novine
Slobodna zona