> Početna > Novosti

Novosti

06.11.2014

Podjela mandarina

Načelnik općine Trnovec Bartolovečki Zvonko Šamec obradovao je u četvrtak mališane Osnovne škole u Šemovcu podjelom 200 kilograma mandarina iz doline Neretve, proizvode hrvatskih poljoprivrednika. Riječ je o dijelu donacije od 500 kilograma koje je poklonjeno školi u sklopu projekta osiguravanja i stvaranja navike zdrave prehrane za osnovnoškolce. 
Šamec ističe da je uz stvaranje zdravih navika što se tiče prehrane, jedan od ciljeva akcije pomoć hrvatskim poljoprivrednicima, a podsjetio je i na prošlogodišnju donaciju kada su se podijelile jabuke. 

Prilikom podjele Šamec je najavio daljnju brigu općine za škole i školstvo ulaganjem u objekte i stvaranje optimalnih uvjeta za odvijanje nastave u jednoj smjeni.


Na predanoj donaciji zamjeniku se zahvalila ravnateljica Osnovne škole Šemovec Marina Hižak istaknuvši da je donacija obogatila školski jelovnik dodatnim voćnim obrokom. Hižak je pojasnila da je šemovečka Osnovna škola u shemi „školskog voća“ što znači da se jednom tjedno za sve učenike od prvog do osmog razreda osigurava jedan voćni obrok. Zahvaljujući donaciji moći će se osigurati i više voćnih obroka.

Osim Osnovnoj školi u Šemovcu 200 kilograma mandarina donirano je i Osnovnoj školi u Trnovcu, a preostalih stotinjak kilograma donirano je Dječjem vrtiću „Mala Oaza“ u Bartolovcu, zatim Dječjem vrtiću „Zeko“ u Trnovcu te Obiteljskom domu za starije i nemoćne osobe „Vivo vita“.

Uz načelnika Šamec podjeli mandarina u školi u Šemovcu nazočio je i općinski vijećnik Božidar Poljanec. 


Gospodarenje otpadom
 Odluka o kriterijama za preuzimanje obveze korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
(Službeni vjesnik Varaždinske županije) broj 51/2018

 
Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
(Službeni vjesnik Varaždinske županije) broj 51/2018


 
ODLUKA o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
("Službeni vjesnik Varaždinske županije") broj 6/2018

Obavijest o odlaganju građevinskog otpada

GIS
Naše novine
Slobodna zona