> Početna > Novosti

Novosti

22.03.2019

Energetska obnova DV "Zeko" u Trnovcu

Dana 15. ožujka 2019. godine započelo se sa radovima na energetskoj obnovi dječjeg vrtića "Zeko" u Trnovcu.
Ugovorenim radovima izvršit će se rekonstrukcija vanjske ovojnice zgrade, a što znači da će se izvršiti zamjena dotrajale stolarije novom stolarijom te izvesti toplinska fasada.

Također, ovim radovima će se postići i značajnije financijske uštede u pogledu smanjenja potrošnje energenata.

Ovaj projekt se također provodi uz financijski doprinos Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.


Gospodarenje otpadom
 Odluka o kriterijama za preuzimanje obveze korisnika plaćanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
(Službeni vjesnik Varaždinske županije) broj 51/2018

 
Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
(Službeni vjesnik Varaždinske županije) broj 51/2018


 
ODLUKA o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
("Službeni vjesnik Varaždinske županije") broj 6/2018

Obavijest o odlaganju građevinskog otpada

GIS
Naše novine
Slobodna zona