> Početna > Novosti

Novosti

10.02.2019

Početak EU projekta ČOKSA – Čuvajmo okoliš skupa – promocija i edukacija o održivom gospodarenju otpadom

Sračinec, 8. veljače - U prostorijama Općine Sračinec održala se uvodna konferencija projekta „ČOKSA Čuvajmo okoliš skupa – promocija i edukacija o održivom gospodarenju otpadom“.

Na konferenciji korisnici i partneri predstavili su projekt te dali više informacija o njegovoj provedbi i uključenim aktivnostima. Na konferenciji za medije prisustvovali su načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec, zamjenik načelnika Krunoslav Lukačić i načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj.

Projekt je financiran kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 sukladno Pozivu koji je raspisalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost projekta ČOKSA iznosi 563.561,74 kune, od čega se 85 posto financira bespovratnim sredstvima, u iznosu od 479.027,45 kuna.

 

„Zahvaljujući Kohezijskom fondu omogućeno nam je da zajedno s općinama Cestice i Trnovec Bartolovečki krenemo u ovaj projekt kojem je cilj kroz različite aktivnosti educirati naše mještane o kvalitetnom razvrstavanju otpada“ izjavio je načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec, a načelnik Općine Cestice Mirko Korotaj dodao je da „sami stanovnici općine Cestice dobro su upoznati s razvrstavanjem otpada, ali nam je želja dostići sve ciljeve koji su nam postavljeni“.

Projekt doprinosi unapređenju kvalitete života u lokalnoj zajednici na području općina Sračinec, Cestica i Trnovec Bartolovečki, uključuje stanovništvo na način koji uvažava i doprinosi jednakim mogućnostima, održivom razvoju i zaštiti okoliša te promiče načela dobrog upravljanja i suradnju s civilnim društvom.

„Kroz projekt će se raditi edukativne radionice i aktivnosti za djecu kao i javne tribine za sve mještane općina Sračinec, Cestice i Trnovec Bartolovečki koje će promovirati održivo gospodarenje otpadom“ izjavio je zamjenik načelnika Krunoslav Lukačić te je dodao kako općine projektom žele povećati postotak domaćinstava koja u potpunosti razumiju i podržavaju razvrstavanje otpada na kućnome pragu, odnosno recikliranje te imaju pozitivan stav prema odgovornom postupanje s otpadom koje osim pravilnog razvrstavanja otpada podrazumijeva i sprečavanju nastanka otpada, ponovnu uporabu predmeta i kućno kompostiranje.

„Svaka dodatna edukacija mještana o razvrstavanju otpada hvalevrijedan je korak na putu prema čišćem i ljepšem okolišu“ izjavio je načelnik Općine Trnovec Bartolovečki koji nažalost nije bio u mogućnosti prisustvovati zbog drugih neodgodivih obaveza.

Cilj provedbe projekta ČOKSA povećanje je svijesti javnosti o važnosti i načinu održivog gospodarenja otpadom s ciljem povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, kao i manjom količinom otpada koji se odlaže na odlagalište.

Zaštita okoliša i briga o životinjama
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 40/2018)

O B A V I J E S T


OBAVJEŠTAVAMO GRAĐANE OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI DA ĆE SE SUKLADNO OBVEZI PROPISANOJ ODREDBOM ČLANKA 94. ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA („NN“ BR. 102/2017.) OD DANA 01. KOLOVOZA 2018. GODINE U SVIM DOMAĆINSTVIMA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI PROVODITI NADZOR PROVJERE POSJEDOVANJA PASA I NJIHOVA UPISA  U UPISNIK KUĆNIH LJUBIMACA (OČITANJA MIKROČIPA). PROVEDBU NADZORA VRŠTITI ĆE VETERINARI VETERINARSKE STANICE d.d. VARAŽDIN I KOMUNALNI REDAR OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI, A REDOSLJEDOM PO NAVEDENIM NASELJIMA:                     

                                                           TRNOVEC

 BARTOLOVEC

ŽABNIK

ŠTEFANEC

ŠEMOVEC

ZAMLAKA


POSJEDNICI ODNOSNO VLASNICI PASA DUŽNI SU PRILIKOM PROVEDBE NADZORA OMOGUĆITI PRISTUP ŽIVOTINJI, PRIPREMITI I DATI NA UVID DOKUMENTACIJU:


-      ISPRAVU IZ KOJE SE MOŽE UTVRDITI IDENTITET POSJEDNIKA    PSA ILI DRUGE OSOBE NAZOČNE NADZORU

-       PUTOVNICU KUĆNOG LJUBIMCA

 

                                                       OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKIO B A V I J E S T


Obavještavaju se mještani Općine Trnovec Bartolovečki da  Programom preventivnih mjera u svrhu zaštite ljudi i životinja te mjera zaštite okoliša na području Općine Trnovec Bartolovečki u 2018. godini („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 90/2017) Općina sufinancira vlasnicima odnosno posjednicima pasa ili mačaka pružanje usluge trajne sterilizacije mačaka i pasa, a u svrhu kontrole razmnožavanja životinja na području Općine.

Općina sufinancira sterilizaciju mačaka i pasa u visini od 50% iznosa pune cijene pružanja jednokratne usluge kod Veterinarske stanice Varaždin s time da je vlasnik odnosno posjednik mačaka i pasa prije korištenja predmetne usluge dužan ishoditi Potvrdu od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Trnovec Bartolovečki.


  OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI


GIS
Naše novine
Slobodna zona