> Početna > Novosti

Novosti

12.12.2017

Podjela božićnih poklon bonova

O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAMO UMIROVLJENIKE, OSOBE S INVALIDITETOM I  KORISNIKE PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU DA ĆE SE PODJELA BOŽIĆNIH POKLON BONOVA U IZNOSU OD 150,00 KUNA OD STRANE OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI VRŠITI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

- osobe s prebivalištem u Trnovcu - od 14.- 22.12. 2017. g. od 08:00-14:00 sati u sjedištu Općine u Trnovcu, Bart. ul. 76

- osobe s prebivalištem u Bartolovcu - 14.12.2017. g. (četvrtak) od 07:30-10:00 sati, u Društvenom domu Bartolovec

- osobe s prebivalištem u Žabniku - 14.12.2017. g. (četvrtak) od 10:30-12:30 sati, u Društvenom domu Žabnik

- osobe s prebivalištem u Štefancu - 14.12.2017. g. (četvrtak) od 13:00-15:00 sati, u Društvenom domu Štefanec

- osobe s prebivalištem u Šemovcu - 15.12.2017. g. (petak) od 07:30-11:00 sati, u Društvenom domu Šemovec

- osobe s prebivalištem u Zamlaci - 15.12.2017. g. (petak) od 11:30-13:30 sati, u Društvenom domu Zamlaka

UMIROVLJENICI SU PRILIKOM PODIZANJA POKLON BONA DUŽNI PREDOČITI:

- osobnu iskaznicu

- rješenje o priznavanju prava na mirovinu ili odrezak od mirovine (osobe koje su ostvarile pravo na mirovinu krajem 2016. i tijekom 2017. godine)

OSOBE S INVALIDITETOM I KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE DUŽNI SU PREDOČITI:

-  osobnu iskaznicu

-  rješenje o utvrđenom invaliditetu (za osobe s utvrđenim invaliditetom) ili

-  rješenje o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu  (za osobe s priznatim pravom na ZMN)

OSOBE KOJE NE PODIGNU POKLON BON U NAZNAČENO VRIJEME, ISTO MOGU UČINITI U VREMENU I LOKACIJI PREMA GORE UTVRĐENOM RASPOREDU.

POKLON-BONOVI SE MOGU ISKORISTITI ZAKLJUČNO DO 10. siječnja 2018. godine.

                            OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Poljoprivreda("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 5/2017)          

REPUBLIKA HRVATSKA                                               

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:   363-01/16-01/80

URBROJ: 2186-09-07-01/4-16-1

Trnovec, 02. kolovoza 2016.

 

           

 

            Na temelju članka 116. stavka 1. točke 1., a u vezi s člankom 12. stavak 1. Odluke o komunalnom redu Općine Trnovec Bartolovečki („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/2010.), i u vezi s člankom 5. Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 50/2014.), Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti donosi

 

  

N A R E D B U

 

 

  

1. Vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada) dužni su u roku od 21 dan od dana objave ove naredbe, urediti zemljište odnosno spriječiti i suzbiti zakorovljenost (širenje ambrozije, drugih alergenih biljaka i sl.) prvenstveno mehaničkim sredstvima (malčiranjem, redovitom višegodišnjom košnjom, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka) ili uporabom herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj.

 

2. U slučaju nepridržavanja ove Naredbe propisana je novčana kazna i to za fizičke osobe u iznosu od 450,00 kuna, za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 kuna, te za fizičke osobe obrtnike u iznosu od 1.500,00 kuna.

 

3. Po proteku roka iz točke 1. ove Naredbe i provedbi nadzora, a u slučaju nepoduzimanja navedenih mjera biti će obaviješten poljoprivredni inspektor radi provedbe inspekcijskog nadzora i naplate novčane kazne.

 

 

 

                                                                     KOMUNALNI REDAR

                                                                           Tibor Fekete v. r.

GIS
Naše novine
Slobodna zona