> Početna > Novosti

Novosti

12.12.2017

Podjela božićnih poklon bonova

O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAMO UMIROVLJENIKE, OSOBE S INVALIDITETOM I  KORISNIKE PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU DA ĆE SE PODJELA BOŽIĆNIH POKLON BONOVA U IZNOSU OD 150,00 KUNA OD STRANE OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI VRŠITI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

- osobe s prebivalištem u Trnovcu - od 14.- 22.12. 2017. g. od 08:00-14:00 sati u sjedištu Općine u Trnovcu, Bart. ul. 76

- osobe s prebivalištem u Bartolovcu - 14.12.2017. g. (četvrtak) od 07:30-10:00 sati, u Društvenom domu Bartolovec

- osobe s prebivalištem u Žabniku - 14.12.2017. g. (četvrtak) od 10:30-12:30 sati, u Društvenom domu Žabnik

- osobe s prebivalištem u Štefancu - 14.12.2017. g. (četvrtak) od 13:00-15:00 sati, u Društvenom domu Štefanec

- osobe s prebivalištem u Šemovcu - 15.12.2017. g. (petak) od 07:30-11:00 sati, u Društvenom domu Šemovec

- osobe s prebivalištem u Zamlaci - 15.12.2017. g. (petak) od 11:30-13:30 sati, u Društvenom domu Zamlaka

UMIROVLJENICI SU PRILIKOM PODIZANJA POKLON BONA DUŽNI PREDOČITI:

- osobnu iskaznicu

- rješenje o priznavanju prava na mirovinu ili odrezak od mirovine (osobe koje su ostvarile pravo na mirovinu krajem 2016. i tijekom 2017. godine)

OSOBE S INVALIDITETOM I KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE DUŽNI SU PREDOČITI:

-  osobnu iskaznicu

-  rješenje o utvrđenom invaliditetu (za osobe s utvrđenim invaliditetom) ili

-  rješenje o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu  (za osobe s priznatim pravom na ZMN)

OSOBE KOJE NE PODIGNU POKLON BON U NAZNAČENO VRIJEME, ISTO MOGU UČINITI U VREMENU I LOKACIJI PREMA GORE UTVRĐENOM RASPOREDU.

POKLON-BONOVI SE MOGU ISKORISTITI ZAKLJUČNO DO 10. siječnja 2018. godine.

                            OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

GIS
Naše novine
Slobodna zona