> Početna > Novosti

Novosti

09.10.2017

Vježba civilne zaštite


 

O B A V I J E S T

 

OBAVJEŠTAVAMO GRAĐENE

DA ĆE  SE  DANA 11. LISTOPADA 2017. GODINE  (SRIJEDA)

U VREMENU OD 7:00 DO 22:00 SATI

NA PODRUČJU NASELJA ŠEMOVEC NA LOKACIJI PLITVICA - BRANA ODRŽAVATI MEĐUNARODNA TERENSKA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE IPA FLOODS VARAŽDIN 2017 KOJU ORGANIZIRA I PROVODI KONZORCIJ

 

(sastavljen od talijanskog Odjela za civilnu zaštitu kao voditelj konzorcija, Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, Međunarodnog centra za praćenje okoliša (CIMA), njemačke Savezne agencije za tehničku pomoć, Uprave Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje, Švedske agencije za krizne situacije (MSB) i talijanske agencije Studiare Sviluppo) pod nazivom  IPA FLOODS:

 

«PREVENCIJA, PRIPRAVNOST I ODGOVOR U SLUČAJU POPLAVA U DRŽAVAMA ZAPADNOG BALKANA I TURSKOJ».

 

STOGA GRAĐANE OBAVJEŠTAVAMO DA ĆE  TIJEKOM PROVEDBE TERENSKE VJEŽBE BITI AKTIVIRAN   SUSTAV ZVUČNOG UZBUNJIVANJA

(ZVUČNA SIRENA) KOJA ĆE OZNAČITI POČETAK I KRAJ ELEMENTARNE NEPOGODE – POPLAVE.

 

 

                                                                              JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                        OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Poljoprivreda("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 5/2017)          

REPUBLIKA HRVATSKA                                               

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:   363-01/16-01/80

URBROJ: 2186-09-07-01/4-16-1

Trnovec, 02. kolovoza 2016.

 

           

 

            Na temelju članka 116. stavka 1. točke 1., a u vezi s člankom 12. stavak 1. Odluke o komunalnom redu Općine Trnovec Bartolovečki („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/2010.), i u vezi s člankom 5. Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 50/2014.), Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti donosi

 

  

N A R E D B U

 

 

  

1. Vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada) dužni su u roku od 21 dan od dana objave ove naredbe, urediti zemljište odnosno spriječiti i suzbiti zakorovljenost (širenje ambrozije, drugih alergenih biljaka i sl.) prvenstveno mehaničkim sredstvima (malčiranjem, redovitom višegodišnjom košnjom, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka) ili uporabom herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj.

 

2. U slučaju nepridržavanja ove Naredbe propisana je novčana kazna i to za fizičke osobe u iznosu od 450,00 kuna, za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 kuna, te za fizičke osobe obrtnike u iznosu od 1.500,00 kuna.

 

3. Po proteku roka iz točke 1. ove Naredbe i provedbi nadzora, a u slučaju nepoduzimanja navedenih mjera biti će obaviješten poljoprivredni inspektor radi provedbe inspekcijskog nadzora i naplate novčane kazne.

 

 

 

                                                                     KOMUNALNI REDAR

                                                                           Tibor Fekete v. r.

GIS
Naše novine
Slobodna zona