> Početna > Novosti

Novosti

24.08.2017

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI

 

         

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO

CRVENOG KRIŽA

VARAŽDIN

S.Vraza 8, VARAŽDIN

Tel: 042 / 214-496 ;  Fax: 042 / 213-813

www.gdck-varazdin.hr

mail: ck-varazdin@vz.t-com.hr

 Broj: 08- 01/2017

Varaždin, 13.01.2017

 

U SURADNJI S OPĆINOM TRNOVEC BARTOLOVEČKI, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDIN

 

Organizira Akciju darivanja krvi za mještane Općine Trnovec Bartolovečki


Akcija će se održati dana 28.08.2017. g u Vatrogasnom domu Trnovec, u Trnovcu, Široke ledine 6, u vremenu od 11,00 do 16,00 sati Pozivamo sve Vas darivatelje, a i Vaše prijatelje ili članove obitelji koji to još nisu, da se odazovu na akaciju darivanja krvi te time pomognu brojnim bolesnima kojima je to jedini način za ozdravljenje ili spašavanje života.


 Obavezno ponijeti osobnu iskaznicu ili dr. dokument sa slikom.

Poljoprivreda("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 5/2017)          

REPUBLIKA HRVATSKA                                               

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:   363-01/16-01/80

URBROJ: 2186-09-07-01/4-16-1

Trnovec, 02. kolovoza 2016.

 

           

 

            Na temelju članka 116. stavka 1. točke 1., a u vezi s člankom 12. stavak 1. Odluke o komunalnom redu Općine Trnovec Bartolovečki („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 31/2010.), i u vezi s člankom 5. Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 50/2014.), Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti donosi

 

  

N A R E D B U

 

 

  

1. Vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada) dužni su u roku od 21 dan od dana objave ove naredbe, urediti zemljište odnosno spriječiti i suzbiti zakorovljenost (širenje ambrozije, drugih alergenih biljaka i sl.) prvenstveno mehaničkim sredstvima (malčiranjem, redovitom višegodišnjom košnjom, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka) ili uporabom herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj.

 

2. U slučaju nepridržavanja ove Naredbe propisana je novčana kazna i to za fizičke osobe u iznosu od 450,00 kuna, za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 kuna, te za fizičke osobe obrtnike u iznosu od 1.500,00 kuna.

 

3. Po proteku roka iz točke 1. ove Naredbe i provedbi nadzora, a u slučaju nepoduzimanja navedenih mjera biti će obaviješten poljoprivredni inspektor radi provedbe inspekcijskog nadzora i naplate novčane kazne.

 

 

 

                                                                     KOMUNALNI REDAR

                                                                           Tibor Fekete v. r.

GIS
Naše novine
Slobodna zona