> Početna > Novosti

Novosti

18.02.2015

Javni poziv za uvid u geodetski idejni projekat

Na temelju članka 58. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ 
broj 16/07., 124/10. i 56/13.) Općina TrnovecBartolovečki objavljuje

J A V N I P O Z I V

za uvid u geodetski idejni projekat i prijedlog parcelacije za izgradnju ceste i infrastrukture
„Nova ulica“ u naselju Trnovec

I. Općina Trnovec Bartolovečki obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama u naselju Trnovec u katastarskoj Općini Bartolovečki Trnovec o izradi prijedloga parcelacije za izgradnju ceste i infrastrukture „Nova ulica“ u naselju Trnovec, od spoja na ulicu Zeleni put, do spoja na Dravsku ulicu.

II. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama da prema zakonskoj obvezi pristupe radi uvida u prijedlog parcelacije i geodetski idejni projekat izgradnje ceste i infrastrukture ulice iz točke I. javnog poziva:

dana 24. (utorak) veljače 2015. godine u 17:00 sati uslužbenim prostorijama Općine TrnovecBartolovečki u Trnovcu, Bartolovečka 76.

KLASA: 363-01/15-01/15
URBROJ: 2186-09-03-15-1
Trnovec, 18.veljača 2015.
                                                             

Općina TrnovecBartolovečki
GIS
Naše novine
Slobodna zona