PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > O Općini > Samoupravni djelokrug > Protupožarna i civilna zaštita i promet

Protupožarna i civilna zaštita i promet

Program javnih potreba u vatrogastvu Općine Trnovec Bartolovečki u 2015. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 4/2015.)

RJEŠENJE o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Trnovec Bartolovečki ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 59/2013.)
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top