PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Opći akti > Programi > Programi javnih potreba u 2017. godini

Programi javnih potreba u 2017. godini


Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 90/2017

 
 
Izmjene i dopune programa javnih potreba u djelatnosti srednješkolskog i visokoškolskog obrazovanja u 2017. godini

 
 
 
 
 
 
 
 

Programi javnih potreba objavljeni su u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 5/2017

Program javnih potreba u djelatnosti brige za djecu predškolske dobi u 2017. godini

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top