PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Opći akti > Programi > Programi javnih potreba u 2016. godini

Programi javnih potreba u 2016. godini

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u 2016. godini objavljeni u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 5/2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Izmjene i dopune programa javnih potreba u djelatnosti odgoja i osnovnog obrazovanja u 2016. godini
("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 34/2016)


Programi javnih potreba u 2016. godini objavljeni su u "Službenom vjesniku broj 6/2016"
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top