PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Opći akti > Programi > Programi javnih potreba u 2015. godini

Programi javnih potreba u 2015. godini

Izmjene i dopune programa javnih potreba u 2015. godini objavljeni su u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 6/2016.

Izmjene i dopune programa javnih potreba u djelatnosti brige za djecu predškolske dobi u 2015. godini

Izmjene i dopune programa javnih potreba u djelatnosti odgoja i osnovnog obrazovanja u 2015. godini

Izmjene i dopune programa javnih potreba u djelatnosti srednješkolskog i visokoškolskog obrazovanja u 2015. godini

Izmjene i dopune programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2015. godini

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i informiranju za 2015. godinu

Izmjene i dopune programa poticanja poduzetništva u 2015. godini 

Izmjene i dopune programa zaštite okoliša u 2015. godini 

Izmjene i dopune programa javnih potreba u poljoprivredi i lovnom gospodarstvu u 2015. godini

Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu u 2015. godini 

 Izmjene i dopune programa javnih potreba u vatrogastvu u 2015. godini 
 


Program javnih potreba u djelatnosti brige za djecu predškolske dobi Općine Trnovec Bartolovečki u 2015. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 4/2015.)

Program javnih potreba u djelatnosti odgoja i osnovnog obrazovanja Općine Trnovec Bartolovečki u 2015. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 4/2015.)

Program javnih potreba u djelatnosti srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja Općine Trnovec Bartolovečki u 2015. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 4/2015.)

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Trnovec Bartolovečki u 2015. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 4/2015.)

Program javnih potreba u kulturi i informiranju Općine Trnovec Bartolovečki u 2015. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 4/2015.)

Program poticanja poduzetništva na području Općine Trnovec Bartolovečki u 2015. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 4/2015.)

Program zaštite okoliša na području Općine Trnovec Bartolovečki u 205. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 4/2015.)

Program javnih potreba u poljoprivredi i lovnom gospodarstvu Općine Trnovec Bartolovečki u 2015. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 4/2015.)

Program javnih potreba u športu Općine Trnovec Bartolovečki u 2015. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 4/2015.)

Program javnih potreba u vatrogastvu Općine Trnovec Bartolovečki u 2015. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 4/2015.)

GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top