> Početna > Općinska tijela > Općinsko vijeće > Odluke Općinskog vijeća

Odluke Općinskog vijeća
Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća
 

Objavljeno u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj 28/2017


Objavljeno u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj 19/2017
"Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj 26/2017


Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 9/2017
                                                   Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 12/2017

Odluka o dodjeli nagrada za idejno likovno i grafičko obilježje Općine
Zaključak o usvajanju financijskih izvještaja za razdoblje siječanj-prosinac 2016.
Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća načelnika za srpanj-prosinac 2016. godinu
Zaključak o usvajanju izvješća o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade za 2016.
Zaključak o usvajanju izvešća o Planu gospodarenja otpadom za 2016.
Zaključak o usvajanju izvješća o naplati prihoda od promjene namjene i naplati prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2016.
Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 4/2017
                                                   Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 5/2017

Izmjene i dopune programa javnih potreba u djelatnosti brige za djecu predškolske dobi u 2016. godini
Izmjene i dopune plana razvojnih programa za razdoblje 2016. - 2018. godine
Program javnih potreba u djelatnosti brige za djecu predškolske dobi u 2017. godini

Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 2/2017


Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 63/2016

Izmjene i dopune projekcije Proračuna za razdoblje 2017. - 2018. godinu
Proračun za 2017. godinu
Projekcija Proračuna za razdoblje 2018. - 2019. godine
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu
Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 60/2016


Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 51/2016

Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 46/2016

Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 34/2016

Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 30/2016


Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 23/2016


Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 15/2016

Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 8/2016

Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 6/2016


GIS
Naše novine
Slobodna zona