> Početna > Općinska tijela > Općinsko vijeće > Odluke Općinskog vijeća

Odluke Općinskog vijećaOdluka o dopuni Odluke o upravljanju i održavanju groblja
Odluka o financiranju rekonstrukcije grijanja društvenog doma Zamlaka
Odluka o financiranju izrade, montaže i opremanja kuhinje u društvenom domu Štefanec
 
Objavljeno u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj 34/2018
                                                 "Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj 40/2018

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Izmjene i dopune smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2016. do 2019. godineObjavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 22/2018
                     Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 25/2018

Zaključak - Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima i načinu korištenja sredstava komunalne naknade za 2017. godinu
Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja proširenja Poduzetničke zone Trnovec - istok
Odluka o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 2018. godini
Odluka o mjerilima i načinu sredstava komunalne naknade u 2018. godini
Odluka o obilježavanju dana Općine
Program građenja i opremanja Općine za 2018. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i naknade za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini
Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini
Zaključak - godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Zaključak - izvješće o naplati utroška sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2017. godinu

Objavljeno u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj 10/2018


Objavljeno u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj 6/2018


Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 90/2017
Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 83/2017

Proračun za 2018. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2019. - 2020. godine
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu
Izmjene i dopune Projekcije Proračuna za razdoblje 2018. - 2019.
Izmjene i dopune programa javnih potreba u djelatnosti brige za djecu predškolske dobi u 2017. godini
Izmjene i dopune programa javnih potreba u djelatnosti srednješkolskog i visokoškolskog obrazovanja u 2017. godini
Program javnih potreba u djelatnosti brige za djecu predškolske dobi u 2018. godini

Objavljeno u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj 62/2017
                                                     
Odluka o financiranju nabave poklon bonova povodom Božićnih blagdana

Objavljeno u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj 56/2017Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća
 

Objavljeno u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj 28/2017


Objavljeno u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj 19/2017
"Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj 26/2017


Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 9/2017
                                                   Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 12/2017

Odluka o dodjeli nagrada za idejno likovno i grafičko obilježje Općine
Zaključak o usvajanju financijskih izvještaja za razdoblje siječanj-prosinac 2016.
Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća načelnika za srpanj-prosinac 2016. godinu
Zaključak o usvajanju izvješća o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade za 2016.
Zaključak o usvajanju izvešća o Planu gospodarenja otpadom za 2016.
Zaključak o usvajanju izvješća o naplati prihoda od promjene namjene i naplati prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2016.
Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 4/2017
                                                   Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 5/2017

Izmjene i dopune programa javnih potreba u djelatnosti brige za djecu predškolske dobi u 2016. godini
Izmjene i dopune plana razvojnih programa za razdoblje 2016. - 2018. godine
Program javnih potreba u djelatnosti brige za djecu predškolske dobi u 2017. godini

Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 2/2017


Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 63/2016

Izmjene i dopune projekcije Proračuna za razdoblje 2017. - 2018. godinu
Proračun za 2017. godinu
Projekcija Proračuna za razdoblje 2018. - 2019. godine
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu
Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 60/2016


Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 51/2016

Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 46/2016

Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 34/2016

Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 30/2016


Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 23/2016


Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 15/2016

Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 8/2016

Objavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 6/2016


GIS
Naše novine
Slobodna zona