> Početna > Odluke

Odluke


 ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 12/2017)

 ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 12/2017)


Odluka o određivanju mjesta prodaje roba ili usluga na malo izvan prodavaonica na javno prometnim površinama
("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 23/2014.)

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Trnovec Bartolovečki
("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 59/2013.)

Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (
"Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 44/2013.)

Odluka o komunalnom redu
("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 31/2010.)GIS
Naše novine
Slobodna zona