PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Općinska tijela > Općinsko vijeće > Materijali za sjednice > Materijali za 7. sjednicu

Materijali za 7. sjednicuPoziv na 7. sjednicu

Materijali za 7. sjednicuObjavljeno u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 22/2018
                     Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 25/2018

Zaključak - Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima i načinu korištenja sredstava komunalne naknade za 2017. godinu
Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja proširenja Poduzetničke zone Trnovec - istok
Odluka o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 2018. godini
Odluka o mjerilima i načinu sredstava komunalne naknade u 2018. godini
Odluka o obilježavanju dana Općine
Program građenja i opremanja Općine za 2018. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i naknade za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini
Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini
Zaključak - godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Zaključak - izvješće o naplati utroška sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2017. godinu
 
 
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top