PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

> Početna > Djelatnosti > Vatrogastvo i civilna zaštita > Civilna zaštita

Civilna zaštita

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine za 2018. godinu


Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu
("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 34/2018)

Izmjene i dopune smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2016. do 2019. godine
("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 34/2018)

 ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 15/2016)

("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 34/2018)


 
GIS
Naše novine
Slobodna zona
go-to-the-top